Aanbiedingen Eropuit prijs Contact Nieuwsbrief Adverteren
Inloggen bij Eropuit in Eigen Land

U bent aangemeld bij Eropuit in Eigen Land

Niet wat u zoekt? Bekijk de alternatieven

Heiligenbeeldenmuseum - Vorden

Museum

Beschrijving

"Heiligenbeeldenmuseum", een initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle Antonius van Paduakerk op de Kranenburg de deuren sluiten.
De Kranenburg dreigde haar kerk te verliezen, maar de vrijwilligers staken hier een stokje voor !

Duizenden bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden naar het "Heiligenbeeldenmuseum" om hier de wijding en devotie van de wereld van de heiligen en hun beelden te aanschouwen.
In de kerstperiode wordt een grote tentoonstelling van kerstgroepen en kerststallen ingericht met een jaarlijks wisselende collectie.

Heiligenbeeldenmuseum Thematentoonstelling 2022

Kloosterleven en ordes in de Achterhoek.
Op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en pastoraat nemen de congregaties en kloosterorden vanaf het midden van de negentiende eeuw tot in de tweede helft van de twintigste eeuw een belangrijke plaats in in de Achterhoek. Het Heiligenbeeldenmuseum vraagt in haar thematentoonstelling van dit jaar hiervoor aandacht, op velerlei gebied is het van invloed geweest op de ontwikkeling van de Achterhoek.

Verschillen en overeenkomsten

  Tussen kloosterorden en congregaties zijn kerkrechtelijke overeenkomsten en verschillen. Het zijn beide instituten van Godgewijd leven. Het belangrijkste verschil is de gelofte. Wie lid wordt van een congregatie legt een eenvoudige gelofte af. Dit houdt minder afzondering in en het behoud van bezittingen, ook al heeft de ingetredene daar geen vrije beschikking over. Leden van orden leggen een plechtige gelofte af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Overeenkomstig met de orden zijn er ook priester-, broeder- en zustercongregaties. Congregaties hebben ook eigen kledij. Deze is vaak iets minder sober. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt alledaagse kleding toegestaan.  

Gebouwen

  Qua architectuur komen de kloosters overeen. Ze zijn eenvoudig van opzet. Er is bijna overal sprake van een hoofdgebouw met aan weerszijden twee vleugels die haaks daarop staan. Daarin kan gewoond en gewerkt worden De kapel is meestal inpandig. Enkele architecten die veel van deze kloostercomplexen gebouwd hebben zijn: F. Cuypers, P. Stornebrink, C. Fransen en Magry.   Beëindiging van de taken 
Al het werk van de religieuzen wordt overgenomen door professionele organisaties op de verschillende gebieden van zorg en onderwijs. De gebouwen blijven in veel gevallen bestaan en krijgen andere

functies

  Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg/Vorden, Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden, tel 0575-556488, alleen tijdens openingstijden.
Geopend vanaf vrijdag 1 april t/m zondag 30 oktober, iedere dag, behalve maandag, m.u.v. 2de paasdag en 2 de pinksterdag, van 12.00 tot 17.00 uur.
Toegangsprijs € 6,00, kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Museumkaart geldig.

Eigenschappen

Geschikt bij slecht weer
Rustig
Groepen toegestaan

Contactgegevens en locatie

Ruurloseweg 101
7251 LD  Vorden
Telefoon:   0575-556757